Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου

Διάκριση εἶναι τό νά ξέρουμε κάθε φορά πῶς νά φερθοῦμε. Τό νά ξέρουμε πῶς θά ἀντιμετωπίσουμε σέ κάθε περίπτωση πρόσωπα, πράγματα ἤ καταστάσεις. Δέν πρέπει δηλαδή νά ἔχουμε ἕνα ἑνιαῖο τρόπο ἀντιμετώπισης πραγμάτων, προσώπων ἤ καταστάσεων, ἀλλά ποικίλο πρός τίς ἑκάστοτε συνθῆκες, ἀναλόγως πρός τό πρόσωπο, ἀναλόγως πρός τό πράγμα, ἀναλόγως πρός τό ψυχολογικό κλίμα κλπ. Τόν ἴδιο ἄνθρωπο θά τόν ἀντιμετωπίσουμε ἀλλιῶς σήμερα καί ἀλλιῶς αὔριο, ἔστω κι ἄν ἔχει κάνει τό ἴδιο ἁμάρτημα, τό ἴδιο πάθος. Διότι σήμερα μπορεῖ νά εἶναι ἄλλες οἱ ψυχολογικές του συνθῆκες καί αὔριο νά εἶναι ἄλλες. Ἤ τό ἴδιο ἀκριβῶς πάθος θά τό ἀντιμετωπίσουμε διαφορετικά στόν ἕνα ἄνθρωπο, διαφορετικά στόν ἄλλο. Διότι ἄλλα εἶναι τά δεδομένα γιά τόν ἕνα, ἄλλα εἶναι τά δεδομένα γιά τόν ἄλλο.

 

 

 

 

 

Subscribe to Email