Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Γέροντα Ἀθανασίου

Ἡ πρώτη ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι νά ἀγαπήσεις τόν Θεό μέ ὅλη σου τήν ὕπαρξη. Ἀπό τή στιγμή πού δέν ἐφαρμόζεται, ἔχουμε παρενέργειες. Ὅταν βλέπουμε τήν ἀπελπισία νά μᾶς στραγγαλίζει, νά πνιγόμαστε καί νά φτάνουμε σέ σημεῖο καταστροφῆς, γιατί ἀπογοητευτήκαμε ἀπ’ ὅσα εἶναι γύρω μας ἀκόμη καί ἀπό τά πιό εὐγενικά στοιχεῖα πού μας περιτριγυρίζουν, τότε κρίνεται ποῦ δώσαμε ὅλη τή δύναμη τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἄν τηρήσουμε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, τότε μέ πολλή καρτερία καί ἀνοχή ἀντιμετωπίζουμε τά πάντα. Δέν ἀπελπιζόμαστε, γιατί δέν εἴχαμε τήν ἐλπίδα μας σέ ἕναν ἄνθρωπο, ἔστω ἄν ἦταν ὁ ἑαυτός μας, τό παιδί μας, ὁ/ἡ σύζυγός μας, ἀλλά τήν εἴχαμε στόν Θεό καί ὁ Θεός εἶναι ὁ μόνος πού ποτέ δέν ἀπογοητεύει τόν ἄνθρωπο.

Subscribe to Email