Σωτηρίου Θεολόγου

Ο Χριστός ήρθε για να σώσει όλο τον κόσμο και όχι μόνο εμάς τους χριστιανούς. Το μήνυμά Του είναι παγκόσμιο, το οποίο αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο που θέλει να έρθει κοντά Του. Άλλωστε, αν δούμε και τις πρώτες κινήσεις των Αποστόλων, ήταν να διαδώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Δεν το κράτησαν μόνο για τον εαυτό τους, αλλά ήθελαν να το κάνουν γνωστό «τοις πάσι».

Επίσης, βλέπουμε σε όλο το Ευαγγέλιο, ο Χριστός να πλησιάζει απλούς ανθρώπους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι μαθητές Του ήταν ψαράδες. Δεν μπορούσε να πλησιάσει στους ιερείς εκείνης της εποχής; Μπορούσε. Αλλά δεν θα Τον καταλάβαιναν. «Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν», είχε πει ο Χριστός. Τι δείχνει αυτό; Στις απλές και αθώες ψυχές κρύβεται η βασιλεία του Θεού και μπορεί εύκολα να καλλιεργήσει το μήνυμα του Ευαγγελίου.

Αλλά και οι πρώτοι που ακούνε το κήρυγμα του Χριστού ήταν αυτοί οι άνθρωποι που η κοινωνία τους θεωρούσε στο περιθώριο. Ας θυμηθούμε τους Φαρισαίους που έλεγαν: «διατί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;». Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι ο Χριστός ήρθε για όλο τον κόσμο. Ακόμα και για αυτούς.

Μήπως και σήμερα χρειάζεται να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού; Μήπως πρέπει να διαδώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλους τους ανθρώπους;

Επιτρέψτε μου, όμως, να καταθέσω μία σκληρή αλήθεια. Εμείς περισσότερο μοιάζουμε τους Φαρισαίους. Όσο και να θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, οι πράξεις μας φανερώνουν τα λόγια των Φαρισαίων. Και εξηγώ· πόσες φορές μέσα στην εκκλησία έχουμε σκανδαλίσει ή έχουμε διώξει ανθρώπους μέσα από τον οίκο του Θεού; Πόσες φορές κατακρίναμε τον άλλον και τον βάλαμε στο περιθώριο; Πόσες φορές αντί για μήνυμα αγάπης είπαμε μήνυμα μίσους και κακίας για τον συνάνθρωπό μας;

Ο Χριστός μάς δείχνει το δρόμο που χρειάζεται να ακολουθήσουμε· Εκείνος δεν έχτισε ποτέ τοίχος απέναντι στον άνθρωπο, αλλά έχτισε γέφυρες για να προσεγγίσει τον άλλο. Εμείς, αντίθετα, χτίζουμε τοίχο για τον άλλον γιατί είναι, δύσκολο, να χτίσουμε γέφυρα. Για να γίνει μία γέφυρα απαιτεί κόπους και θυσία που, ίσως την πρώτη φορά, μπορεί να πέσει και να απαιτήσει και δεύτερη φορά τη δημιουργία της.

Ας καταφέρουμε να έχουμε ως παράδειγμα το Χριστό· δε δίστασε να μιλήσει με μία Σαμαρείτιδα, για να τη σώσει. Δε δίστασε να προσεγγίσει τον άνθρωπο για να τον σώσει. Να τον φέρει στο φως από το σκοτάδι που βρισκόταν. Ας προσεγγίσουμε και εμείς τον άνθρωπο και να τον φέρουμε κοντά στο Θεό.

 

 

Subscribe to Email