Αγάπη θα πει: Θυσία – Σταύρωση -  Ανάσταση!

Όποιος αγαπά: Θυσιάζεται – Πεθαίνει - Ανασταίνεται!

(Ημερολόγιο 1996 Ι.Μ. Αργολίδος)

Subscribe to Email