Ιερομονάχου Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

Τήν περίοδο τοῦ Τριωδίου τήν ἔβαλαν οἱ Πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας γιά νά συνετιστοῦμε, νά συμμαζευτοῦμε, νά σωφρονιστοῦμε, νά ταπεινωθοῦμε, νά σκεφτοῦμε τί ἔχουμε πράξει, ποῦ βρισκόμαστε, νά μετανοήσουμε καί προπάντων νά συγχωρήσουμε.

Subscribe to Email