Επισκόπου Κάλλιστου Ware

Ας μοιάσει ο καθένας μας περισσότερο με τον Θεό, γινόμενος περισσότερο άνθρωπος.

Subscribe to Email