Ἀρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη

Τήν «κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» τήν δέχονται «τά μη ὄντα», οἱ «ἀνύπαρκτοι», οἱ ταπεινοί· και ὑπάρχουν κάποιοι «ἀνύπαρκτοι» πού βγάζουν μία εὐωδία πού ἀνασταίνει νεκρούς. Γι’ αὐτό εἶναι δράμα να εἶσαι «ἐπιτυχημένος».

Subscribe to Email