π. Βασιλείου Θερμού

Οι αλλαγές δεν γίνονται έτσι ανώδυνα όταν πρόκειται για σύνολα, για κοινωνίες, για πολιτισμούς. Πονούν οι αλλαγές. Και μένουν κατάλοιπα, τα οποία όμως μετασχηματίζονται.

Οι αιρέσεις, για παράδειγμα, μπορεί να καταδικάστηκαν και επίσημα να εξαφανίστηκαν εντελώς. Τι έγιναν οι άνθρωποι που τις πίστευαν ή αυτοί που έχουν ανάγκη να τις πιστεύουν σε κάθε εποχή; Μετασχηματίζονται με άλλον τρόπο, σε κάτι άλλο. Διασώζονται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας με διάφορες νοοτροπίες περίεργες, ιδιόρρυθμες, εσφαλμένες.

Subscribe to Email