Αρχιμ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη

Επί χρόνια έλεγε σε κάποιον ο Γέροντας του να κάνη την ευχή, αλλά αυτός έφθασε στο γήρας χωρίς ευχή. Το γήρας βέβαια είναι πάντοτε σχετικό. Άλλος γερνάει στα είκοσι, άλλος στα τριάντα, άλλος στα ογδόντα. Διότι, όπως φέρνει γήρας η έλλειψις σωματικής τροφής, έτσι φέρνει ένα άλλο γήρας έως θανάτου και η έλλειψις της πνευματικής τροφής, της ευχής. Αυτός ο άνθρωπος άρχισε στο γήρας του να κάνη προσευχή επί τέσσερις ώρες. Προσπαθούσε να κάνη αυτό το μικρό αγώνισμα, αλλά η προσευχή δεν πήγαινε στην καρδιά. Έκανε αγώνα, προσευχόταν κάθε ημέρα, αλλά δεν πετύχαινε τίποτε. Τα χρόνια του είχαν περάσει».

Άλλοτε, κάποιος πλούσιος πατέρας έλεγε στο παιδί του: Να σε σπουδάσω, παιδί μου. Όχι, δεν μπορώ, απαντούσε εκείνο. Να σε σπουδάσω, παιδί μου, παρακαλούσε πάλι ο πατέρα. Όχι οι σπουδές είναι δύσκολες, κουραστικές, δεν μπορώ, απαντούσε πάλι ο γυιός. Ήθελε να διασκεδάζει, να έχει παρέες. Όταν όμως μεγάλωσε, τότε κατάλαβε ότι στον κόσμο δεν είχε μοίρα, γιατί ήταν αμόρφωτος. Πάει λοιπόν στον γέροντα πατέρα του, ο γερασμένος ήδη γυιός, και του λέγει: Πατέρα, μήπως να σπουδάσω; Διαθέτεις ακόμη εκείνα τα χρήματα, που μου έλεγες ότι έχεις; Τώρα, παιδί μου, και να σου τα δώσω, άχρηστα θα σου είναι, του απαντά ο πατέρας, γιατί δεν σε δέχονται πιά στο σχολείο. Αλλά να σου πω και κάτι ακόμη: Κανένας δεν θα σε πάρει πλέον στη δουλειά, γιατί είσαι μεγάλος, οπότε δεν χρειάζεται τώρα να σπουδάσεις.

Έως λοιπόν καιρόν έχομεν, αρξώμεθα του έργου. Εάν δε ο καιρός μας δεν είναι τώρα, ούτε αύριο θα είναι. «Τοιγαρούν τοσούτον έχοντες περικείμενον νέφος μαρτύρων, αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα την πανοπλίαν του Θεού», τουτέστι την προσευχή. Μιμούμενοι το νέφος των μαρτύρων, όλους εν ουρανοίς και τους επί της γης αγίους, ας πετάξωμε από πάνω μας ό,τι μέχρι τώρα κτίσαμε, και ας αποκτήσωμε την θέση μας ανάμεσα σε εκείνους. Αυτό σημαίνει ότι η Τεσσαρακοστή που διανύσαμε δεν πέρασε ακόμη, με την έννοια ότι το Πάσχα μας προάγει σε περαιτέρω νηστεία, όπως λένε οι Πατέρες. Επομένως, τώρα που είναι Πάσχα, ας επιταχύνωμε και ας επιμηκύνωμε τους αγώνες μας, την νηστεία μας, την νήψι μας, την προσευχή μας. Και αυτό γίνεται πολύ εύκολα και πολύ απλά, όταν γνωρίζωμε ότι κάθε ημέρα είναι Τεσσαρακοστή. Η Τεσσαρακοστή δεν τελειώνει ποτέ, διότι σημαίνει αγρυπνία, ευχή και καραούλι Θεού· σημαίνει σχέσις Θεού, κοινωνία Θεού εν Χριστώ Ιησού, κοινωνία θεανθρωπίνη. Μόνος έτσι ζούμε αληθινά.

                                                                        

 

 

 

Subscribe to Email