Μοναχού Θεόκλητου Διονυσιάτη

Είναι καιρός οι πνευματικοί να γίνουν πιο φιλάνθρωποι και οι άνθρωποι πιο φιλόθεοι.

Subscribe to Email