Μητρ.Κάλλιστου Ware

Κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος αν είναι απομονωμένος, αφού η ελευθερία υπονοεί ένα «εσύ» καθώς κι ένα «Εγώ». Υπαινίσσεται ευαλωτότητα. Ο εγωκεντρικός άνθρωπος, που αποκλείει τον άλλο, στην πραγματικότητα είναι αξιοθρήνητα ανελεύθερος. 

Subscribe to Email