π. Αλέξανδρου Σμέμαν

Το κήρυγμα μας πολλές φορές έχει το χαρακτήρα μίας αφηρημένης προσταγής. Πρέπει να κάνετε αυτό... ή, δεν πρέπει να κάνετε εκείνο... Μια σειρά όμως μόνο κανόνων και διαταγών, δεν αποτελεί κήρυγμα. Το κήρυγμα πριν από όλα είναι αποκάλυψη του καταφατικού θελήματος και του φωτός της διδασκαλίας του Χριστού, και μετά είναι η φανέρωση του σκοταδιού και της κακίας της αμαρτίας. Μόνο με την έννοια αυτή η υπόδειξη, ο κανόνας και η εντολή γίνεται πειστική και ζωοποιός.

Subscribe to Email