Μοναχού Μωυσή Αγιορείτη

Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι του Σταυρού και της Αναστάσεως. Η Εκκλησία μας δεν είναι μία εγκόσμια οργάνωση. Η Ορθοδοξία δεν είναι ένα ηθικό και κοινωνικό σύστημα. Ορισμένοι μάλιστα μόνο καλό της Εκκλησίας θεωρούν την κοινωνική της πρόνοια. Η Ορθοδοξία είναι χαριτόδοτο ήθος, ακέραιο ύφος, κήρυγμα σωτηρίας, κοινωνία προσώπων, αφοβία θανάτου, χάρη και χαρά αληθινών χριστιανών.

 

Subscribe to Email