π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

  • Ὅταν λέτε τήν εὐχή νά στρέφετε τήν προσοχή τοῦ νοῦ σας στήν κάθε λέξη.
  • Νά μιλᾶτε πιό πολύ στόν Θεό γιά τά παιδιά σας, παρά στά παιδιά σας γιά τόν Θεό.
  • Προσευχήσου καί γιά νά μπορέσεις νά προσευχηθεῖς.
  • Ὁ Θεός δέν ὑπολογίζει τό μῆκος τῆς προσευχῆς ἀλλά τήν θερμότητα.
  • Ἐάν ξεκινήσει κάποιος νά προσευχηθεῖ, τότε ὅλες οἱ ἀτομικές, οἰκογενειακές ἤ ἐπαγγελματικές του ἀσχολίες προβάλλουν ἐμπρός του καί τόν διασποῦν. Αὐτό εἶναι ἀπόδειξη ὅτι ὑπάρχει διάβολος καί ὅτι ἡ προσευχή τόν κατακαίει, γι’ αὐτό τήν πολεμᾶ.

 

 

Subscribe to Email