Δημητρίου Παναγόπουλου

Ἄν δέν ἀραίωσες τίς φιλίες σου, ἄν δέν σέ ἐγκατέλειψαν οἱ φίλοι σου, ἄν δέν ἄρχισαν οἱ ἄλλοι νά σέ εἰρωνεύονται, τότε νά ξέρεις ὅτι δέν ἔκανες βῆμα στόν Χριστιανισμό. Γιατί ὁ Χριστός γεννᾶται στήν καρδιά ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου, ὅπου ἔχουν πεθάνει ὅλοι οἱ ἄλλοι θεοί μέσα του (ὁ θεός τῆς μόδας, ὁ θεός τῆς σαρκός, ὁ θεός τοῦ ἐγωϊσμοῦ κ.ἄ.).

Ὁ Θεός ἔχει ἀξιοπρέπεια καί σέ ἀφήνει νά κάνεις τή ζωή σου, ἄν νομίζεις ὅτι ἡ παρουσία Του μέσα σου εἶναι ἀποπνικτική. Μόνο ἄν Τοῦ ζητήσεις νά ἔρθει, μέ ὅλη σου τήν καρδιά, ἀποβάλλοντας πρῶτα τά σκουπίδια πού ἔχεις μέσα σου, θά ἔρθει μέσα στήν καρδιά σου.

Subscribe to Email