Αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη

Ο άνθρωπος πλάσθηκε από τον Θεό με μια ψυχή που ξεπερνά την αξία όλου το κόσμου, και με μια δίψα που δεν σβήνει με όλες τις χαρές και τις επιτυχίες.  Όλο τον κόσμο να του δώσης, μένει ανικανοποίητος και νηστικός.  Στο ελάχιστο θεϊκό χάρισμα βρίσκει το παν που ακατάπαυστα ξεπερνιέται και πάει παραπέρα.  Αυτό το ελάχιστο με τον ατελεύτητο δυναμισμό δεν κατορθώνεται με ικανότητες και προσπάθειες ανθρώπινες.  Είναι δώρο του Ενός που δίδεται εξαίφνης στον ελάχιστο και ταπεινό που μόνον αγαπά, υπομένει και ελπίζει, ακόμα και όταν όλα χάνωνται.

Subscribe to Email