Αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη

Με την υπομονή και την αγάπη δέχεται ο άνθρωπος τη θεία επίσκεψι.  Όλα είναι ευλογία:  Όταν μας χαρίζη την υγεία, μας τρέφει πνευματικά.  Όταν επιτρέπη δοκιμασίες, μας χαρίζει τα ανέλπιστα.  Στο τέλος, πιο μεγάλη παράκλησι και αστείρευτη χαρά έρχεται από τις δοκιμασίες.  Ούτε χαίρεσαι μόνο στη χαρά, ούτε στυγνάζεις στη θλίψι.  Αναπαύεσαι σε Αυτόν που είναι Θεός ελέους, οικτιρμών και φιλανθρωπίας.  Καταλήγεις σε μια αίτησι:  Γενηθήτω το θελήμά σου.  Χωρίς Αυτόν, τίποτε δεν έχει νόημα.  Με τη χάρι Του, όλα μετατρέπονται, προ παντός τα επώδυνα, σε ευλογίες.

Subscribe to Email