Πρώην Μητροπολίτη Ὄρους Λιβάνου, Γεωργίου Χόδρ

Ἀγαπώντας τόν «ἄλλον», τόν διαφορετικό, τόν βλέπεις ὡς ἕνα μαζί σου. Ἀγάπα καί μή φοβοῦ. Πάντα ἡ ἀγάπη σέ ἐλευθερώνει ἀπό τίς ἀδυναμίες σου. Στό τέλος, ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη μας στόν Θεό. Ἀγάπα κάθε ἄνθρωπο πού βλέπεις καί μή ρωτᾶς γιά τήν ταυτότητά του. Εἶσαι δικός του θεϊκῇ ἐντολῇ κι ὄχι λόγῳ τῶν ἀρετῶν του. Μπορεῖ νά μήν διακρίνεις μέσα του πολλές ἀρετές, πλήν ὅμως τοῦ ἀνοίγεις τήν καρδιά σου κατ’ ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἄν συναντήσεις ἄνθρωπο στό διάβα τῆς ζωῆς σου, ὑπηρέτησέ τον καί μήν ἀσχολεῖσαι μέ ὅσα λέει περί σοῦ. Νά ἀδιαφορεῖς γιά τήν γνώμη του γιά σένα, ὥστε νά τόν ἀγαπήσεις. Εἶσαι δικός του διότι ὁ Θεός σου τό διέταξε. Γι’ αὐτό δέν θά μείνει πιά «ἄλλος». Θά γίνει ἀδελφός σου, ἤ ἕνα μέ σένα κι ἐσύ ἕνα μέ αὐτόν.

Ὁ νοῦς σου δέν εἶναι ὅμοιος μέ τόν νοῦ τῶν ἀνθρώπων. Μπορεῖ νά σέ γοητεύουν μέ τίς γνώσεις καί τίς προτιμήσεις τους, μπορεῖ καί ὄχι. Ἐσύ θά ὑπερβεῖς τόν νοῦ σου καί τόν νοῦ τους. Δέν εἶναι ὑποχρεωτικό νά μεσολαβήσει ὁ νοῦς σου γιά νά ἀγαπᾶς. Ὁ Θεός σοῦ ζητάει νά ἀγκαλιάζεις ἐκεῖνον πού σέ ἑλκύει λόγῳ τοῦ χαρακτήρα του καί ἐκεῖνον πού δέν σέ ἑλκύει. Θά βλέπεις τόν Θεό μέσα του. Τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ θά καλύψει τό πρόσωπό του ἄν εἶναι ἄσχημο.

Μήν ἀναζητᾶς τό κάλλος σέ κανέναν. Ἀγάπα τον ἔστω κι ἄν εἶναι ἄσχημος ἐν παντί. Αὐτό εἶναι ἐντολή ἀπό τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος δέν ὑπολογίζει τό κάλλος μέσα στήν κτίση Του γιά νά ἀγαπᾶ. Ὁπότε, ἄν εἶναι ὅλοι παιδιά Του, εἶναι ἀδέλφια σου, καί ἡ ἀνθρωπότητα ἡ οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ.

 

 

 

Subscribe to Email