π. Φιλόθεου Φάρου

 

Οποιανδήποτε και αν είναι η κατάντια ενός ανθρώπου εξακολουθεί να παραμένει η εικόνα του Θεού, εξακολουθεί να είναι εκείνος που «εξηγοράσθη τιμής.

Subscribe to Email