Κωστή Μπαστιά

Για τον Παπαδιαμάντη, η πνευματική αμαρτία, η νοθεία δηλαδή της Παράδοσης, είναι μεγαλύτερη απ’ το ηθικό παράπτωμα. Το πνεύμα αμαρτάνει πρώτο κι ακολουθά η σάρκα. Ο κληρικός, που μένει πιστός στο πνεύμα και στην παράδοση της Ορθοδοξίας μπορεί να μην είναι αναμάρτητος, αλλά δεν γίνεται ποτέ αλληλέγγυος με την αμαρτία. Η πνευματική αμαρτία είναι το πρωτογενές στάδιο κι η σαρκική το δευτερογενές.

Subscribe to Email