π. Σπυρίδωνος Βασιλάκου

Ο χρόνος δεν σε αλλάζει, ο Θεός σε αλλάζει. Μεταμορφωτική δύναμη δεν έχουν οι εξωτερικές αλλαγές, αλλά όσα μας παραδίδει η Εκκλησία. Ό,τι προτείνει η Εκκλησία είναι μεταμόρφωση, είναι ανέβασμα. Κι αυτό που μας δίνει ο Χριστός για να μεταμορφωθούμε, είναι σταυρός. Ότι είναι σταυρός και τον σηκώνει ο άνθρωπος, μπορεί να τον μεταμορφώσει.

Η πραγματική ανάπαυση, είναι μέσα στην μεταμόρφωση. Το αναπαυτικότερο στρώμα του ανθρώπου είναι ο σταυρός, ο σταυρικός τρόπος ζωής. Γιατί αυτός ο σταυρός του δίνει τις προϋποθέσεις της μεταμορφώσεως. Κι όταν ο άνθρωπος μεταμορφωθεί, τότε πραγματικά θα αναπαυθεί και θα σωθεί.

Subscribe to Email