• Ο άνθρωπος είναι αυτό που κάνει την ώρα της σιωπής του. (Friedrichvon Hugel)

 

  • Η σιωπή είναι μια από τις μυστικές πηγές της ανθρώπινης ύπαρξης∙ χωρίς σιωπή δεν είμαστε γνήσια ανθρώπινοι. (Μητροπ. Κάλλιστος Ware)
Subscribe to Email