Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου

Ο Χριστός ανατρέπει τις καθιερωμένες μορφές εξουσίας, σοφίας, δόξης, ευσεβείας, επιτυχίας, τις παραδοσιακές αρχές και αξίες, και αποκαλύπτει ότι το ζωτικό κέντρο του παντός είναι η αγάπη.

Ο Πατήρ είναι η αγάπη.

Ο Υιός είναι η ενσαρκωμένη αγάπη.

Το Πνεύμα είναι η ανεξάντλητη δυναμική της αγάπης.

Αυτή η αγάπη δεν είναι μια αόριστη ‘αρχή’. Είναι ‘κοινωνία’ τριών προσώπων. Είναι η υπέρτατη Ύπαρξη, η Αγία Τριάδα. Ο Θεός είναι αγάπη επειδή είναι Τριάδα αιώνια, κοινωνία ζωντανών, ισότιμων, διακεκριμένων προσώπων. Αυτή την κοινωνία αγάπης αποκαλύπτει στον κόσμο ο Υιός. Σ’ αυτήν είναι όχι μόνο ο Καλών, αλλά και η οδός.

 

Subscribe to Email