π. Αλέξανδρου Σμέμαν

"...ότι δυσκόλως πλούσιος..."  Είναι αρκετά σαφές πως στο κέντρο του Χριστιανισμού βρίσκεται η αποταγή του πλούτου, κάθε πλούτου. Η ομορφιά της πτωχείας! - υπάρχει φυσικά και η ασχήμια της φτώχειας, αλλά υπάρχει και η ομορφιά της.

Ο Χριστιανισμός φωτίζεται μόνο από την ταπείνωση, από μια ‘πτωχεία’ της καρδιάς. Η φτώχεια δεν συνίσταται πάντα στην έλλειψη κάποιου πράγματος - αυτή είναι η ασχήμια της - αλλά στο να ικανοποιείται κάποιος με ό,τι υπάρχει.

 

Subscribe to Email