Αρχιμ. Παύλου (Βενέδικτου) Εγγλεζάκη

Να γίνεις ξανά παιδί, σημαίνει να μάθεις να λες στο Θεό: ‘Πατέρα’’. Κανείς δε θα μπει στη Βασιλεία του Θεού από όσους δεν ένιωσαν από τα βάθη του είναι τους να ανεβαίνει προς το Θεό η φωνή, ‘Πατέρα!’. Όποιος δεν άκουσε από το Πνεύμα τη μαρτυρία της υιοθεσίας του από τον Πατέρα, ποία θέση θα έχει στο πατρικό τραπέζι;

Subscribe to Email