Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα

Ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στην καθιέρωση της προσκύνησης των ιερών εικόνων, μας πληροφορεί ότι η παράδοση της Εκκλησίας για τις ιερές εικόνες ανάγεται ήδη στην εποχή των Αγίων Αποστόλων και ότι κατά την προσκύνηση των εικόνων τιμούμε το εικονιζόμενο πρόσωπο και δημιουργείται μέσα μας διάθεση ταπείνωσης.


Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει σε εγκωμιαστικό του λόγο ότι οι πιστοί, προσκυνώντας τις εικόνες, έχουν διπλή παρηγοριά, αφού βλέπουν την εικόνα του σώματος του αγίου και συγχρόνως θυμούνται το όνομα και τα κατορθώματά του για την πίστη του Χριστού.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος επισημαίνει ότι οι εικόνες, όχι μόνο εμπνέουν την ψυχή, αλλά και την φλέγουν, αφού υπενθυμίζουν και υλοποιούν ενώπιον της την ουράνια Βασιλεία.

Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας μας διδάσκει ότι από την προσκύνηση της εικόνας επιτυγχάνεται μυστική ένωση και προτροπή σε ουράνια κατορθώματα.


Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ο εν Αιγίνη, στη μελέτη του «Περί των αγίων εικόνων», χαρακτηρίζει τις εικόνες ως γλωσσοφόρα βιβλία, βάσει των οποίων όσα το Ευαγγέλιο καταγράφει, ο αγιογράφος τα αναδεικνύει με το έργο του.

 

Subscribe to Email