Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκταρίου

Εἶναι πλάνη νά μεταθέτουμε τά γεγονότα τῶν καιρῶν σέ ἐσχατολογικό ἐπίπεδο καί νά κινδυνολογοῦμε φοβίζοντας τούς ἀνθρώπους ὅτι ἦρθε τό τέλος τοῦ κόσμου.

Πώς ὅποιος ἐμβολιαστεῖ, γίνεται ὀπαδός τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ὅτι καταργεῖται ἡ ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς μας μέ τό ἐμβόλιο. Αὐτή ἡ ἐλευθερία εἶναι στοιχεῖο τοῦ κατ' εἰκόνα Θεοῦ πού μᾶς δίδεται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι.

Εἶναι πλάνη νά ἰσχυριζόμαστε πώς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀφαιρέσει τήν ἐλευθερία τῆς βουλήσεως ἀπό τόν συνάνθρωπό του, ἐάν ἐκεῖνος δέν τήν παραχωρήσει ἐν ἐπιγνώσει. Ἀκόμη κι ἄν ἡ ἐλευθερία τοῦ σώματός μας καταστρατηγεῖται, ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψεως καί τῆς βουλήσεώς μας δέν μπορεῖ νά καταργηθεῖ. Ἀλλιῶς, γίνεται ὁ ἄνθρωπος θεός.

Από το 19ο Ιερατικό Συνέδριο, με θέμα «Η Εκκλησία μετά την πανδημία», 21.9.2021

Subscribe to Email