Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανασίου

Θέλω νά σᾶς παρακαλέσω αὐτές τίς ἅγιες μέρες ὅλοι μας νά παρακαλοῦμε τήν Παναγία μας νά μᾶς λυπηθεῖ, νά εἶναι μαζί μας, νά μᾶς σκεπάζει καί νά σώζει τόν κόσμο ἀπό κάθε κακό.

Καί νά ξέρουμε ὅτι καί ἡ πιό μικρή φωνή δεήσεως καί προσευχῆς, παραμένει πάντοτε ἰσχυρή ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Δέν χάνεται τίποτα. Ἰδιαίτερα σήμερα ἔχουμε ἀνάγκη τήν προστασία τῆς Παναγία μας. Φτάνει νά ζητᾶμε πράγματα πού εἶναι γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, καί ὄχι πράγματα μάταια. Ὅταν τά πάντα ἀποβλέπουν στή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, τότε καί ἡ Παναγίας μας εἶναι μαζί μας.

Γι’ αὐτό πρέπει νά αἰσθανόμαστε παρηγοριά στήν ψυχή μας κι ὅπως ἔλεγε κι ὁ Γέροντας Παΐσιος, ὅσο πιό πολύ δυσκολεύουν τά πράγματα, τόσο πιό πολύ ὁ Θεός εἶναι κοντά μας. Κι ὅσο λιγότερες παρηγοριές ἔχουμε, τόσο πιό πολύ ἡ θεϊκή παρηγοριά εἶναι κοντά μας καί δίπλα μας. Γι’ αὐτό, λοιπόν, ὅσο πιό πολλές δυσκολίες ἔχουμε γύρω μας καί στόν κόσμο ὅλο, τόσο πιό πολύ ἡ Παναγία εἶναι μαζί μας.

Ἔχουμε χρέος νά προσευχόμαστε κι ἐμεῖς καί ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου καί ὑπέρ τῆς πατρίδας μας, τῶν οἰκογενειῶν μας καί τῶν ἑαυτῶν μας «καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Ἄς δώσουμε χρόνο προσευχῆς. Εὔχομαι, ἡ Παναγία μας νά δώσει πλούσια τή χάρι καί τήν εὐλογία της σ᾽ὅλο τόν κόσμο.

Subscribe to Email