Καρολάϊν Φίλιπς

Ὁ Θεός δέν βλέπει τήν ἐπιτυχία μέ τά δικά μας μάτια. Ὁ δικός Του τρόπος εἶναι νά πάρεις τό πιό φτωχό, τό πιό ἀσήμαντο, τό πιό ἀδύναμο πρόσωπο καί νά τό κάνεις θαυμάσιο καί ξεχωριστό. Ὁ Ἰησοῦς γεννήθηκε σέ συνθῆκες πρόσφυγα, μέ μία φάτνη γιά λίκνο Του, στήν ταπεινή Βηθλεέμ κι ὄχι στό Πανεπιστημιακό Μαιευτήριο τῆς Ἱερουσαλήμ. Πέθανε τό θάνατο ἑνός κακούργου. Κι ὅμως μέσα ἀπ’ αὐτόν διάλεξε ὁ Θεός νά λυτρώσει τό ἀνθρώπινο γένος, ἀπομακρύνοντας τά ἐμπόδια τῆς ἁμαρτίας καί παρακοῆς, γιά νά μᾶς ξαναενώσει μέ τόν Ἑαυτό Του.

Subscribe to Email