Ἀρχιμ. Σπυρίδωνος,

Ἡγουμένου Ι. Μ. Θεοτόκου Κεχαριτωμένης Τροιζήνας

 

Συνθλίβονται ψυχικά καί σωματικά οἱ ἄνθρωποι στήν καθημερινότητά τους γιά νά ἀποδώσουν πνευματικό καρπό.

Δοκιμάζονται οἱ πιστοί, γιά νά φανερωθεῖ ἡ ἀγάπη, ἡ φιλανθρωπία καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ στή ζωή τους.

Κάθε ἀρρώστια ἤ δυσάρεστο γεγονός, πού προκαλεῖ πόνο καί θλίψη στήν ψυχή, μπορεῖ νά γίνει ἤ ἀφετηρία πνευματικῆς ἀναγέννησης ἤ ἀδιέξοδο, ἀπογοήτευση καί ἀπόγνωση.

Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπό τό πώς διαχειρίζεται ὁ ἄνθρωπος τίς ποικίλες καί ἀναπόφευκτες δοκιμασίας τῆς ζωῆς του: ἤ πνευματικά ἤ ἐγωκεντρικά, ἤ μέ νοῦν Χριστοῦ ἤ μέ σκέψεις πειρασμοῦ.

 

 

 

Subscribe to Email