Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη

Ἁγιότης σημαίνει νά ἀφιερώσουμε, νά προσφέρουμε στόν Θεό κάποιον ἤ κάτι πού θά φυλάξουμε, θά ξεχωρίσουμε γι’ Αὐτόν.

Ἁγιότης σημαίνει ἀπελευθέρωση ἤ μᾶλλον ἐλευθερία. Ἀπελευθέρωση ἀπό κάποιον ἤ ἀπό κάτι, ἐλευθερία γιά κάποιον ἤ γιά κάτι. Ἰδού μερικές μορφές:

α) ἀπελευθέρωση ἀπό τό παρελθόν - μετάνοια.

β) ἀπελευθέρωση ἀπό τό πάθος τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ - ἄσκηση καί θεραπεία.

γ) ἀπελευθέρωση ἀπό τήν ἀδικία, τή φτώχεια καί ὅλα τά κοινωνικά κακά.

δ) ἀπελευθέρωση - ναί - ἀκόμη καί ἀπό τή φθορά καί τό θάνατο - κάτι γιά τό ὁποῖο σχεδόν δέν ὁμιλοῦμε.

ε) ἐλευθερία νά ἀγαπᾶμε, ἀκόμη καί τούς ἐχθρούς μας, ἐλευθερία νά ἐπιτρέπουμε στούς ἄλλους νά ὑπάρχουν καί νά δημιουργοῦν, παρά τίς προσωπικές, πολιτιστικές καί ἄλλες διαφορές καί ταυτότητες, ἐλευθερία νά θυσιαζόμαστε γιά τούς ἄλλους, ὅπως ὁ Χριστός ἔδωσε τή ζωή του πάνω στό Σταυρό.

 

 

Subscribe to Email