Αν είναι χριστιανός ο ιστορικός ξέρει πως την Εκκλησία στα ουσιώδη δεν είναι οι τυφλοί άνθρωποι που την κυβερνούν, αλλά ο θείος Ιδρυτής της. Την πρόνοια Εκείνου ο χριστιανός ιστορικός την εμπιστεύεται, βέβαιος ότι και η χειρότερη κρίση και τιμωρία ενός παρελθόντος εμπερικλείει πάντα μέσα της μια αμάραντη Υπόσχεση για ένα νέο μέλλον.

Αρχιμ. (Παύλος) Βενέδικτος Εγγλεζάκης

Subscribe to Email