Κανείς δέν σώζεται μόνος.  Σώζεται μέσα στήν Ἐκκλησία, ὡς μέλος Της, καί σέ ἑνότητα μέ ὅλα τά ἄλλα μέλη Της. 

Ἐάν κάποιος πιστεύει, βρίσκεται σέ ἑνότητα πίστεως·

ἐάν ἀγαπᾶ, βρίσκεται σέ ἑνότητα ἀγάπης·

ἄν προσεύχεται, βρίσκεται σέ ἑνότητα προσευχῆς.

Ἀλέξης Χωμιακώφ

 

Subscribe to Email