Μαρίας Χατζηαποστόλου

Γιατί οἱ ἡττημένοι εἶναι οἱ ἀληθινοί νικητές. Κι ὄχι, τοῦτο δέν εἶναι ἀντίφαση. Γιατί μόνο οἱ ἡττημένοι, μονάχα ἐκεῖνοι, γνωρίζουν καλά πώς ἡ οὐσία ὅλη βρίσκεται στόν ἀγώνα κι ὄχι στό ἀποτέλεσμα. Καί, στ’ ἀλήθεια, μόνο ἐκεῖνοι πού τολμοῦν νά σταυρωθοῦν, μονάχα ἐκεῖνοι πού ἀφήνονται ἑκούσια ν’ ἀνέβουν στό Σταυρό, θά γνωρίσουν καί Ἀνάσταση. Γιατί ὁ ἄνθρωπος πού ἀγωνίζεται –ἀκόμη κι ἄν χάσει –εἶναι ἤδη νηκητής.

Subscribe to Email