Μητροπολίτου Μεσογαίας Νικολάου

Αὐθεντικός εἶναι ἐκεῖνος πού πέφτει καί σηκώνεται.

Πού ἁμαρτάνει καί μετανοεῖ.

Πού δέν παριστάνει, ἀλλά εἶναι.

Εἶναι ἐλεύθερος καί ὅταν εἶναι ἀνθρώπινος.

Σφάλλει καί διορθώνεται.

Δέν εἶναι ἀλάθητος.

Εἶναι ἀληθινός.

Αὐθεντικός δέν εἶναι αὐτός πού δέν κάνει λάθη, ἀλλά αὐτός πού τά ἀντιλαμβάνεται, τά ὁμολογεῖ καί μετανοεῖ.

Ὁ αὐθεντικός ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο ἀνθρώπινος στόν τρόπο του. Εἶναι καί γνήσιος στήν πίστη του.

 

 

 

Subscribe to Email