Ὁ ἔπαινος τῶν ἀνθρώπων ἀφήνει κάποια πίκρα μέσα στήν καρδία μου, κι ἡ κατηγορία γιά μία στιγμή μέ θλίβει, ἀλλά ὕστερα μέ κάνει ταπεινότερο καί πιό κοντά στό Θεό.

Φώτης Κόντογλου

 

Subscribe to Email