π. Μαξίμου Ἔγκερ

Τελικά, τό χαρακτηριστικό τοῦ ἐγώ εἶναι ἡ ἱκανότητά του νά διαστρέφει τά πάντα σέ ἀντικείμενα ἀτομικῆς χρήσης καί ὀφέλους. Εἶναι πιθανό νά προσεύχεσαι, νά σκέφτεσαι, νά νηστεύεις, νά συμμετέχεις στή θεία λειτουργία, νά μελετᾶς τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά αὐτή σου ἡ συμπεριφορά νά προέρχεται εἴτε ἀπό μία προσπάθεια καλλωπισμοῦ τῆς «βιτρίνας» τοῦ ἐγώ σου μέ ἔνδοξα ψιμύθια, εἴτε ἀπό τήν προσπάθεια νά θέσεις ὑπό τήν κατοχή σου τόν Θεό. Σ’  αὐτές τίς περιπτώσεις, ζοῦμε μία ὁλοκληρωτική πνευματική ψευδαίσθηση.

Subscribe to Email