Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου

"Τέκνα Φωτός" σημαίνει να είμαστε άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος, να έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος.  

Προσδιορίζεται με τρία χαρακτηριστικά ο καρπός του Αγίου Πνεύματος: Πάση αγαθοσύνη, δικαιοσύνη, αλήθεια.

Οι άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος είναι οι άνθρωποι της δικαιοσύνης και της αλήθειας και δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να κάνει κάτι, που είναι άδικο. Δεν ανέχονται να γίνονται αδικίες, διαμαρτύρονται γι’ αυτές. Ο άνθρωπος του αγίου πνεύματος είναι άνθρωπος αληθείας. Δεν είναι ψεύτικες οι σχέσεις και εντυπώσεις. 

Αυτή είναι η ταυτότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Να μένουμε σταθεροί στην αγαθοσύνη, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Τότε να μην ανησυχούμε για οποιαδήποτε προβλήματα εμφανιστούν. 

Subscribe to Email