Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου

Το άνοιγμα στην οικουμένη είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Χριστιανισμού. Αυτό για την εποχή μας έχει ένα τεράστιο νόημα. Δεν είμαστε μαθητές του Χριστού, αν δεν μοιραζόμαστε την αλήθεια, που μας έχει δώσει.

Οι τελευταίες λέξεις του Κυρίου προς τους Αποστόλους ήταν ότι θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρεια και έως εσχάτων της γης. Αν το αποδώσουμε αυτό στη σημερινή γλώσσα θα λέγαμε και στα Τίρανα και στην Αλβανία και στην Ευρώπη και όπου ο Θεός οδηγήσει τα βήματά μας.

Αν δεν είχε δοθεί αυτή η εντολή δεν θα υπήρχε σήμερα Χριστιανισμός, αλλά θα ήταν απλώς κάτι μέσα στον κύκλο των διάφορων ρευμάτων του Ιουδαϊκού λαού. Το μήνυμα του σταυρού και της ανάστασης του Χριστού δεν προορίζεται μόνο για μερικούς καλούς ανθρώπους, για μερικά καλά έθνη, επεκτείνεται και αγκαλιάζει όλους τους λαούς και όλα τα τέκνα του Θεού.

Δεν είναι εύκολο να καταθέσεις τη μαρτυρία. Πολλές φορές πληρώνεις. Τι πληρώνεις; Παρεξηγήσεις, συκοφαντίες, διωγμούς. Άρα πληρώνεις κάτι. Στοιχίζει κάτι. Ας είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τη βεβαιότητά μας για το Χριστό.

Οι μαθητές επέστρεψαν χαίροντες, μετά την Ανάληψη. Η χαρά τους ήταν μεγάλη για όλα όσα έζησαν και για όλα όσα με την υπόσχεση του Χριστού επρόκειτο να ζήσουν. Ήξεραν ότι ο Κύριος δεν τους εγκατέλειψε. Με πολλή χαρά, λοιπόν, ας συνεχίσουμε και εμείς τη ζωή μας και τη διακονία μας.

 

Subscribe to Email