Μητροπολίτη Λεμεσού Γέροντος Αθανασίου

Δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανείς τη ζωή ενός ανθρώπου, και μάλλον είναι αδύνατο, γιατί αυτά που φαίνονται πολύ σπάνια μας αντιπροσωπεύουν. Αυτά που δε φαίνονται και τα γνωρίζει μόνο ο Θεός, εκείνα είναι που αντιπροσωπεύουν τον κάθε άνθρωπο. Γι’ αυτό και ο Θεός δεν μας επιτρέπει να κρίνομε κανένα άνθρωπό γιατί άλλος πως είμαστε εξωτερικά και άλλος πως είμαστε εσωτερικά. Πολλές φορές, κάνουμε πράγματα που δεν μας εκφράζουν, δε μας αντιπροσωπεύουν, δεν είμαστε αυτοί που θα θέλαμε να είμαστε. Ακόμα, πολλές φορές μας αδικούν τα εξωτερικά μας δεδομένα κι έτσι μόνο ο Θεός μπορεί να ξέρει ποιος είναι ο καθένας από ’μας και σ’ Αυτόν πρέπει να αποβλέπουμε και την τελευταία κρίση και τον τελευταίο λόγο για κάθε άνθρωπο θα τον πει ο Πανάγαθος Θεός εν τη εσχάτη μέρα. Κι αυτό πρέπει να μας παρηγορεί και να μας ενδυναμώνει και στη δική μας ζωή.

Subscribe to Email