Μωυσέως Μοναχού Αγιορείτη

  • Αληθινός μοναχός ο αεί χαίρων.
  • Ο κακά απομονωμένος άνθρωπος είναι ο πιο δυστυχής. Το δείχνουν τα μάτια του, το πρόσωπο, οι κινήσεις, τα πάντα του.  Χύνει αίμα συνεχώς.
  • Η ευχή είναι ότι αρέσει στον Θεό.
  • Η διακονία ότι πιο θαυμάσιο. Διακονία είναι ότι προσφέρεις με χέρια, λόγο, προσευχή, στους άλλους.
  • Η φυσική ησυχία συντείνει στην εσωτερική ησυχία. Όμως αν δεν υπάρχει, πρέπει να υπομείνεις σ’ ότι βρίσκεις κι ο Θεός θα σου δώσει τα μεγαλύτερα.
  • Δίχως υπακοή δεν μπορεί να σταθείς πουθενά και να καταφέρεις τίποτε.
  • Μόνος σκοπός η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος.
  • Ψάξε να βρεις γιατί δεν έχεις ειρήνη.
  • Να ζεις πάντα τα έσχατα.

 

Subscribe to Email