Μωυσέως Μοναχού Αγιορείτη

  • Να γίνεις άσχετος προς τα πάντα, για να σχετιστείς με τον Χριστό.
  • Το κελλί, Πρόδρομος της Θεοπτίας…
  • Εδώ, λένε, δεν ξέρουν τι να κάνουν τη χαρά τους.
  • Αν δεν μπορούμε να γίνουμε πνευματικοί, τουλάχιστον ν’ αρχίσουμε να γινόμαστε ευγενείς
  • Ο Θεός φανερώνεται μόνο στους λεβέντες.
  • Να καταλάβεις πως είσαι μόνος σου για να νοιώσεις Θεό.
  • Για να μιλάς πρέπει νάσαι πολύ έξυπνος.
  • Μην ανοίγεις την ψυχή σου στον καθένα. Μη θέλεις να σ’ ανοίγουν την ψυχή τους οι άλλοι.  Μη ζητάς απ’ τους άλλους πολλά.  Δεν είναι απαραίτητα δυο άνθρωποι που είναι μαζί συνέχεια να μιλάνε.
  • Οι βίοι των αγίων που γράφτηκαν από αγίους είναι θαυμάσιοι.
  • Ένας Λαυριώτης: Από βλακείες μας θα χάσουμε τον Παράδεισο.

 

Subscribe to Email