Ἐλεωνόρας Σταθοπούλου

Ἡ ἀγάπη συμβαίνει πάντα στό παρόν. Τό αἰώνιο παρόν τοῦ Θεοῦ. Ὁ χρόνος τῶν ἀγγέλων. Ὁ χρόνος τῆς ψυχῆς. Εἶναι τό τώρα.

Ὁ Πέτρος τώρα λέει "σ΄ ἀγαπάω" κι ἡ ἄρνηση τοῦ παρελθόντος σβήνεται. Ἐκεῖνος λέει, τώρα "βλέπεις" κι ἡ τύφλωση τοῦ παρελθόντος λύνεται. Ἐκεῖνος λέει, εἶμαι ὁ Ὄν καί ὑπάρχει αἰωνιότητα. Ἡ συγνώμη εἶναι τό τώρα. Ἀποδέχομαι τή συγνώμη σου, σημαίνει σέ ἀποδέχομαι ὄπως εἶσαι τώρα, γιατί τό ὄπως ἤσουν χθές, δέν ὑπάρχει. Δέν κρίνω, σημαίνει ἀντιλαμβάνομαι ἕνα πράγμα τώρα. Μέ ἀπόλυτη ἀθωότητα. Χωρίς νά μέ ἐπηρεάζουν οἱ ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος πού χρωματίζουν τό σήμερα. Σέ βλέπω σάν γιά πρώτη φορᾶ. Εἶμαι ἄπειρος καί ἄπειρος. Χωρίς πείρα καί χωρίς πέρας. Ἀγαπάω σημαίνει, τώρα πού σέ βλέπω γίνομαι ἐσύ. Εἴμαστε ἀχώριστοι. Εἴμαστε ἕνα. Εἴμαστε τό πᾶν.

Πιστεύω πώς αὐτή ἡ ἀγάπη δέν γνωρίζει τέλος. Ὄχι μόνο ὅσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά καί πέρα ἀπό τόν θάνατό του. Πιστεύω στήν ἀθανασία τῆς ἀγάπης. Πιστεύω πώς ὅλα θάβονται κάτω ἀπ’ τό χῶμα, ἐκτός ἀπό τήν ἀγάπη. Πιστεύω πώς ἡ ἀγάπη ἔρχεται ἀπό τόν Θεό καί ἐπιστρέφει στόν Θεό. Πιστεύω πώς ἡ ἀγάπη εἶναι ἴδια ἡ αἰωνιότητα κι ὅτι ὄποιος ἀγαπάει, μένει στόν αἰώνα. Πιστεύω πώς ὁ ἀπλησίαστος Θεός, εἶναι ἀγάπη καί μόνο μέ τήν ἀγάπη πλησιάζεται. Πιστεύω πώς οἱ ἅγιοι δέν φοβοῦνται τόν Θεό, γιατί τόν ἀγαπᾶνε. Πιστεύω σ’ Ἐκεῖνον, πού εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στούς ἀνθρώπους κι ἡ μόνη ἀπάντηση.

Subscribe to Email