Ἀπό τό Γεροντικό

Ἕνας νέος μοναχός συμβουλεύθηκε τόν Ἀββᾶ Νισθερώ: 

-Ποιά ἀρετή νά ἐξασκήσω περισσότερο, Πάτερ, γιά νά σωθῶ; 

-Ὅποια σοῦ ταιριάζει καλύτερα, τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ σοφός Γέροντας. 

Ὁ ἀδελφός τόν κοίταξε μέ ἀπορία. 

Τότε ὁ Ἀββᾶς ἐξήγησε: Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς πληροφορεῖ πώς ὁ Ἀβραάμ ἦταν φιλόξενος κι ὁ Θεός τόν σκέπαζε. Ὁ Δαβίδ ἀγαποῦσε τήν ταπεινοσύνη κι ὁ Θεός ἔδειξε σ’ αὐτόν τήν προτίμησή του. Διάλεξε, λοιπόν, κι ἐσύ τήν ἀρετή πού ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου καί πού νοιώθεις πώς εἶσαι κατάλληλος γι’ αὐτήν. Ὕστερα ἐργάσου την μέ ὅλη σου τήν προθυμία καί θά σωθεῖς.

Subscribe to Email