Από το Γεροντικό

Ένας αδελφός λέγει στον Αββά Θεόδωρο:

  • "Πες μου δυο λόγια, γιατί χάνομαι".

Και μόλις και μετά βίας του αποκρίνεται

  • "Εγώ κινδυνεύω και τι μπορώ να σου πω;"
Subscribe to Email