Σοφίας Κεραμιδά

     Μια μέρα, ο Όσιος Νήφων, που αργότερα έγινε επίσκοπος στην πόλη Κωνσταντία της Αιγύπτου, πήγε σ’ ένα χωριουδάκι, κοντά στην Αλεξάνδρεια.

     Σκοπός του ήταν να κήρυξη εκεί το λόγο του Θεού. Αλλά η αδιαφορία των χωρικών ήταν τόση, ώστε ούτε δέκα άνθρωποι δεν προσήλθαν στο κήρυγμα του. Αυτό, ωστόσο, το ελάχιστο ακροατήριο δεν πτόησε διόλου τον Νήφωνα και τους έκανε ένα από τα καλύτερα κηρύγματα του.

     Μέσα σ’ εκείνη την ολιγάριθμη ομήγυρη όμως, βρισκόταν και μια ψυχή, που ακούοντας τα λόγια του Θεού, μετενόησε και πίστεψε φλογερά. Η ψυχή αυτή αναδείχθηκε κατόπιν σ’ έναν από τους πιο λαμπρούς συνεχιστές του έργου του Νήφωνος. Έλαμψε στον κόσμο και φώτισε πολλές άλλες ψυχές με το κήρυγμα και την αρετή.

     Γι’ αυτό κι ο μεγαλύτερος ρήτωρ της Αρχαίας Εκκλησίας, ο ιερός Χρυσόστομος, έλεγε ότι ποτέ δεν μούδιαζε όταν το ακροατήριο του ήταν πολύ λιγοστό. «Ας είναι μικρό το χωράφι», βεβαίωνε. «Εγώ, με το λόγο μου, σκάβω και σπέρνω σαν να είχα να κάνω με μεγάλο αγρό». Και πραγματικά, ανάμεσα στους λίγους, μπορεί να υπάρχει μια ψυχή ευγενική και μεγάλη. Αν ο λόγος του Θεού πιάσει σ’ αυτή, το κέρδος είναι πολύ. Ας μην παρέρχεται, λοιπόν, αδιάφορος ο εργάτης του Θεού μπροστά από το μικρό ακροατήριο. Έχει και εκεί μεγάλες ελπίδες, όπως και στο πυκνό και πολυάνθρωπο.

 

Subscribe to Email