Ἀπό τό Γεροντικό

Κάποτε κάποιος κυνηγός ἀγρίων θηρίων εἶδε τόν Μ. Ἀντώνιο νά χαριεντίζεται μέ τούς ἀδελφούς. Θέλοντας ὁ Μ. Ἀντώνιος νά τοῦ διδάξει νά ἔχει συγκατάβαση γιά τούς ἀνθρώπους, τοῦ εἶπε:

  • Βάλε τό βέλος στό τόξο σου˙ καί αὐτός τό ἔβαλε.

Τοῦ λέει τότε:

  • Τέντωσέ το˙ καί αὐτός τό τέντωσε. Τέντωσέ το περισσότερο, τοῦ λέει ὁ Ἀντώνιος.
  • Ἄν τό τεντώσω ὑπέρμετρα, λέει ὁ κυνηγός, θά σπάσει.

Τότε τοῦ λέει ὁ Ἀντώνιος:

  • Ἔτσι γίνεται καί στό ἔργο τοῦ Θεοῦ, ἄν ἐντείνουμε τίς προσπάθειες τῶν ἀδελφῶν πάνω ἀπό τό μέτρο πολύ γρήγορα. Γι’ αὐτό πρέπει πότε-πότε νά συγκαταβαίνεις στούς ἀδελφούς.

Ὅταν τά ἄκουσε αὐτά ὁ κυνηγός κατενύγει καί ὠφεληθείς πολύ ἀπό τό γέροντα ἔφυγε καί οἱ ἀδελφοί ἔφυγαν γιά τόν τόπο τους ἐνθαρρυμένοι.

 

 

 

Subscribe to Email