Από το Γεροντικό

Δύο Γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας στον άλλον:

  • «Ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι».

Ο άλλος αποκρίθηκε:

  • «Δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία».

Και του λέει ο αδελφός:

  • «Να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου κι εσύ να λες, όχι, δικό μου είναι, και από δω γίνεται η αρχή».

Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας:

  • «Αυτό είναι δικό μου».

Ο άλλος είπε:

  • «Όχι, είναι δικό».

 Είπε ο πρώτος:

  • «Έ, αν είναι δικό σου, πάρ’ το και πήγαινε».

Και έφυγαν, χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Subscribe to Email