Κάποιος αδελφός είπε στον αββά Αντώνιο:

  • “Προσευχήσου για μένα”.

Και ο Γέροντας του λέει:

  • “Ούτε εγώ σε σπλαχνίζομαι ούτε ο Θεός, εάν συ ο ίδιος δεν σπεύσεις με ζήλο να ζητήσεις από τον Θεό”.

Από το Γεροντικό

Subscribe to Email