Από το Γεροντικό

Τρεις από τους πατέρες είχαν τη συνήθεια να πηγαίνουν κάθε χρονιά στον μακάριο Αντώνιο. Και οι μεν δύο τον ρωτούσαν σχετικά με τους λογισμούς και τη σωτηρία της ψυχής. Ο άλλος όμως σιωπούσε πάντα, μη ρωτώντας τίποτε. Μετά λοιπόν από πολύ καιρό, του λέγει ο αββάς Αντώνιος:

  • Τόσο καιρό έρχεσαι εδώ και τίποτε δεν με ρωτάς.

Και εκείνος του αποκρίνεται και του λέγει:

  • Μου αρκεί μόνο να σε βλέπω, πάτερ.
Subscribe to Email